Нийгэм

ХАЛАМЖИЙН ХУУЛЬД ОРСОН НЭМЭЛТҮҮД

ХАЛАМЖИЙН ХУУЛЬД ОРСОН НЭМЭЛТҮҮД

Хуульд орсон нэмэлт заалтаас танилцуулъя.

Монгочуудад “нэвчсэн” сүнсний баяр

Монгочуудад “нэвчсэн” сүнсний баяр

Гадны соёлоос Монголчуудад “нэвчсэн” хэд хэдэн тэмдэглэлт өдрүүд байдгийн нэг нь “Halloween”-ий баяр.

Урсгал сөрсөн жолоочийг 480 мянган төгрөгөөр торгоно

Урсгал сөрсөн жолоочийг 480 мянган төгрөгөөр торгоно

Монгол улсад бүртгэлтэй 958 мянган автомашин байна.

Шар тэмдэглэгээ

Шар тэмдэглэгээ

Ингэж цас ороод байвал улам л харагдахгүй

Өвлийн улирал Улаанбаатарт хатуу

Өвлийн улирал Улаанбаатарт хатуу

Болгоомжил

<