Нийгэм

Юу ч ойлгохгүй Монгол

Юу ч ойлгохгүй Монгол

Худлаа гарууд

Нийт нутгийн 60 хувь нь гантай байна

Нийт нутгийн 60 хувь нь гантай байна

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 15 сумын 58 багт 5819 малчин өрхөд 2,9 сая толгой мал зусаж байна. Харин нийт нутгийн 60 хувь нь гантай …

<