Хэрхэн серверээ шинэчилж, аюулгүй байдлаа бататгах вэ