С.АМАРСАЙХАН: ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БҮХ ШАТАНД СТАНДАРТ МӨРДҮҮЛНЭ