АНХНЫ ДҮГНЭЛТ АРАВХАН ХОНОГИЙН ДАРАА ЯАГААД ӨӨРЧЛӨГДӨВ?