“УТАА-ШАХМАЛ ТҮЛШ-ГАРЦ ШИЙДЭЛ” ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА