​Улаанбуудайн тонн тутамд олгодог урамшууллыг 100 мянга болгоно гэдгээ мэдэгдэв