Э.ЕРӨӨЛТ: ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ШИНГЭН АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫН ХОРТ ХИЙ ХҮНИЙ АМЬ НАСАНД Ч ХҮРЭХ АЮУЛТАЙ